Huiswerkbegeleiding in Rotterdam Hillegersberg

 

Regelmaat

Uw kind draait mee in de regelmaat van de huiswerkbegeleiding, alleen al de structuur geeft de rust om het huiswerk af te krijgen

Persoonlijk

Begeleiding op een persoonlijke en effectieve manier

Bewezen

Sinds 1980 een vertrouwd begrip in Rotterdam

Bereikbaar

Centraal gelegen in Hillegersberg en met openbaar vervoer goed te bereiken

Welkom bij Huiswerkbegeleiding Renes te Hillegersberg! Ook dit jaar hebben we weer zeer goede resultaten dankzij 37 jaar bewezen degelijkheid. We zijn geen onderdeel van een landelijke keten, waardoor wij in staat zijn

huiswerkbegeleiding op maat aan te bieden. Heeft uw kind tot nu toe voldoende gepresteerd, maar gaan de resultaten achteruit, of bent u bang dat in de nabije toekomst uw kind problemen krijgt,

dan kan onze professionele huiswerkbegeleiding uitkomst bieden. Het is onze taak om in zo kort mogelijke tijd uw kind weer 'op de rails' te krijgen.

Actuele informatie

Tijd & LocatieWij bieden huiswerkbegeleiding aan op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag van 16.00u - 18.30u. Tijdens de schoolvakanties is er geen huiswerkbegeleiding.

Deze locatie is centraal gelegen en goed bereikbaar met het openbaar vervoer (zie routeplanner).

Wilt u een keer langs komen om de locatie te bekijken of een gesprekje te hebben over eventuele huiswerkbegeleiding, dan maken we graag een afspraak met u. Wel dient uiteraard de rust en de concentratie niet verstoord te worden. E-mail of bel ons gerust als u vragen heeft, of wanneer u uw kind wilt opgeven voor de huiswerkbegeleiding.

Organisatie

Al jaren succes

Ervaring van jaren - dit instituut bestaat reeds 37 jaar - wijst uit dat hoe trouwer de opkomst is, hoe beter de schoolprestaties zijn. Hierin kunt u een belangrijke rol vervullen door erop toe te zien dat uw kind iedere dag op tijd aanwezig is. Komt uw kind een dag niet, dan dient dit tussen half vijf en vijf uur telefonisch doorgegeven te worden. Komt uw kind niet en zijn we daar niet van in kennis gesteld, dan bellen we rond 17:00 uur naar huis, om de reden te vernemen.

Wij hebben ook ervaring met ADHD, dyslexie en autisme.

Schoolkeuze: tillen naar een hoger niveau?

Ook kan onze gedegen begeleiding net het verschil uitmaken tussen HAVO en VWO. Aangezien wij geen onderdeel zijn van een landelijke keten, zijn wij volkomen vrij om onze begeleiding optimaal aan te passen aan uw wensen ten aanzien van uw kind.

De regelmaat, het ritme en de structuur van onze huiswerkbegeleiding, zorgt voor de noodzakelijke rust en stabiliteit bij de leerling, in de schoolprestaties en in het gezin. Ieder schooljaar hebben we dan ook een zeer hoge overgangs-/slagingsscore. We sluiten ieder jaar af met een gezamenlijk etentje.

Begeleiding

De organisatie, coördinatie en begeleiding zijn in handen van mevrouw drs. E. Renes-van Asperen. Naast haar studie Nederlands (Universiteit Leiden) beschikt ze over pedagogische en didactische bevoegdheden.

Zij is een zeer ervaren docente. Al ruim dertig jaar geeft zij les in de bovenbouw van havo/vwo. Tevens heeft ze geruime ervaring als mentor. Haar bijzondere kracht ligt in de persoonlijke en bijzondere begeleiding van leerlingen. Tevens zijn er studenten van de Erasmus universiteit werkzaam als begeleider.

Werkwijze

Huiswerkbegeleiding Hillegersberg heeft ook dit jaar weer zeer goede resultaten dankzij 37 jaar bewezen degelijkheid. Wij zijn geen onderdeel van een landelijke keten, waardoor wij in staat zijn huiswerkbegeleiding op maat aan te bieden.

Onze succesvolle aanpak is gebaseerd op degelijkheid en betrokkenheid, wat zich al dertig jaar heeft bewezen. Vanaf 1980 is deze huiswerkbegeleiding een begrip in Rotterdam. Wij begeleiden kinderen van het voortgezet onderwijs - van VMBO tot en met gymnasium - op een persoonlijke en effectieve manier. Naast huiswerkbegeleiding bieden wij bijlessen op maat aan in alle vakken.

We kijken bij welke vakken achterstand is opgetreden, helpen door één op één uitleg de achterstand in te halen en leren uw kind een goed leerritme te ontwikkelen

door het aanleren van een juiste planning en structurering van de leerstof. In principe wordt al het huiswerk op de huiswerkbegeleiding gedaan. Dat betekent dat als uw kind thuiskomt, er in de regel geen verplichte schoolzaken meer op hem/haar liggen te wachten en de avond vrij te besteden is.Hoe wij werken

Direct na binnenkomst geven de kinderen op wat het huiswerk is en of er so's en proefwerken opgegeven zijn. De toetsen worden genoteerd in een algemeen maandschema. In hun eigen map noteren ze de cijfers die behaald zijn en maken ze een tijdsplanning van het huiswerk. Naast het huiswerk voor de volgende dag moet uw kind ook minimaal één vak vooruit werken. Op deze manier leert hij/zij het huiswerk te plannen.

Wij noteren naast het opgegeven huiswerk ook de tijd die besteed is aan uitleg en overhoren. Is het tijd en is het huiswerk nog niet helemaal in orde, dan bellen we naar huis om u dit te laten weten. Wij benadrukken dat uw kind zelf verantwoordelijk is voor het op tijd en correct doorgeven van alle behaalde schoolresultaten en van de opgegeven so's en proefwerken.

Tarieven

Dit zijn de tarieven van de huiswerkbegeleiding:

Aantal keer in de week Euro per maand
1 keer € 130
2 keer € 215
3 keer € 295
4 keer € 370
1x extra huiswerkbegeleiding €  35
Bijles (per uur) € 30

E-mail of bel ons gerust als u vragen heeft, of wanneer u uw kind wilt opgeven voor de huiswerkbegeleiding.

Aan de bovengenoemde tarieven kunnen geen rechten worden ontleend. Opzeggen dient minimaal een maand van tevoren te gebeuren. De zomervakantie hoeft niet doorbetaald te worden, de tussenvakanties daarentegen wel.

Contact

Hebt u nog vragen, wilt u uw kind opgeven of wilt u praten over uw kind,
dan kunt u telefonisch of via onderstaand e-mail formulier contact met ons opnemen

Adres

Terbregselaan 3
Rotterdam-Hillegersberg

Telefoon